Οι καλύτερες λύσεις διαγνωστικών καρτών
 • Γρήγορη αποστολή και
  Πληροφοριες Αποστολης
 • Υψηλότερη ποιότητα
  Πρότυπο & ασφάλεια
 • 100% Ικανοποίηση
  Εγγυημένα
 • Καλύτερη τιμή για
  τα χρήματά σου
 • Εξαιρετικός πελάτης
  Υπηρεσία

Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό

Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 1
1

Χωρίς λέξη κλειδί

Το άρθρο θα επικεντρωθεί στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων MRPA της Honda, εγκατεστημένο σε αυτοκίνητα όπως τα Honda Integra και Acura RSX. Αυτό το μέρος του άρθρου θα επικεντρωθεί στο μηχανικό τμήμα αυτού του κιβωτίου ταχυτήτων ..

Ένα αυτόματο κιβώτιο αποτελείται από έναν μετατροπέα ροπής και τρεις άξονες με γρανάζια που παρέχουν πέντε ταχύτητες για κίνηση προς τα εμπρός και πίσω, καθώς και υδραυλικά και ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.

Μετατροπέας ροπής, γρανάζια και σύνδεσμοι

Ο μετατροπέας ροπής αποτελείται από τροχούς αντλιών, στροβίλων και αντιδραστήρων που συναρμολογούνται σε μία μόνο μονάδα. Ο τροχός της αντλίας κινείται από τον στροφαλοφόρο του κινητήρα. Στην εξωτερική διάμετρο του μετατροπέα ροπής υπάρχει ένας οδοντωτός τροχός, ο οποίος εμπλέκεται με το γρανάζι εκκίνησης κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Ο μετατροπέας ροπής λειτουργεί ως σφόνδυλος όταν μεταδίδει ενέργεια από τον κινητήρα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελείται από τρεις παράλληλους άξονες: είσοδος, ενδιάμεση και έξοδο.

Στον άξονα εισόδου, που βρίσκεται ομοαξονικά με τον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα, υπάρχουν συμπλέκτες τέταρτου και πέμπτου οδοντωτού τροχού, οδοντωτοί οδοντοτροχοί τέταρτου και πέμπτου οδοντωτού τροχού, ψευδές γρανάζι και οπισθοπορεία.

Στον άξονα εξόδου βρίσκονται τα κινούμενα γρανάζια και των πέντε εμπρόσθιων γραναζιών, η οπισθοπορεία, το γρανάζι του γραναζιού στάθμευσης και ο κινητήριος μηχανισμός του κύριου οδοντωτού τροχού. Ο κινητήριος μηχανισμός του κύριου κιβωτίου ταχυτήτων είναι κατασκευασμένος ως μονάδα με τον άξονα εξόδου. Τα γρανάζια της τέταρτης ταχύτητας και του οδοντωτού τροχού περιστρέφονται ελεύθερα στον άξονα εξόδου και μπορούν να συνδεθούν άκαμπτα με αυτό, ανάλογα με τη θέση του επιλογέα, εξασφαλίζοντας έτσι την ενσωμάτωση της σχέσης τετάρτου ταχυτήτων ή όπισθεν.

Οι σύνδεσμοι για την εμπλοκή πρώτης και δεύτερης οδοντωτής τροχιάς, καθώς και οδοντωτοί τροχοί πρώτης και δεύτερης οδοντωτής τροχιάς και ψευδές γρανάζι, βρίσκονται στον ενδιάμεσο άξονα.

Ο άξονας του πρόσθετου ψεύτικου γραναζιού βρίσκεται μεταξύ των εισόδων και των ενδιάμεσων αξόνων. Όταν ενεργοποιείτε την πρώτη ή την δεύτερη ταχύτητα, η ροή ισχύος μεταφέρεται από τον άξονα εισόδου, μέσω ενός πρόσθετου ψευδοδιακόπτη, στον ενδιάμεσο άξονα. Τα γρανάζια των εισόδων και των ενδιάμεσων αξόνων βρίσκονται σε συνεχή μετάδοση με τα αντίστοιχα γρανάζια του άξονα εξόδου. Όταν ο συμπλέκτης ενεργοποιεί ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γραναζιών (ένα συγκεκριμένο κιβώτιο ταχυτήτων), η ισχύς από τον κινητήρα μεταδίδεται περαιτέρω στους τροχούς μέσω των άξων εισόδου, ενδιάμεσου και εξόδου.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου (PCM), αισθητήρες και σωληνοειδείς βαλβίδες. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος παρέχει την πιο ακριβή αλλαγή ταχύτητας και την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κλειδώματος του μετατροπέα ροπής σε όλες τις ταχύτητες και τους τρόπους οδήγησης του οχήματος.

Υδραυλικό μέρος του συστήματος ελέγχου

Το μπλοκ βαλβίδας αποτελείται από ένα κύριο μπλοκ βαλβίδας, ένα μπλοκ ρυθμιστή και ένα σερβο μπλοκ. Συνδέονται στο περίβλημα του μετατροπέα ..

Το κύριο μπλοκ βαλβίδας περιλαμβάνει: βαλβίδα επιλογής εύρους, υδραυλικές βαλβίδες Α, Β, C, E, βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα ελέγχου ασφάλισης μετατροπέα ροπής, βαλβίδα συστήματος αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, βαλβίδα ελέγχου σερβομηχανισμού και εργαζόμενο κιβώτιο αντλίας υγρού.

Η μονάδα ρύθμισης περιλαμβάνει: βαλβίδα ρύθμισης, βαλβίδα ελέγχου μετατροπέα ροπής, βαλβίδα κλειδώματος μετατροπέα ροπής και συσσωρευτές πρώτου και τρίτου κιβωτίου ταχυτήτων.

Η σερβομηχανική περιλαμβάνει: μια σερβοβαλβίδα, μια υδραυλική βαλβίδα D, υδραυλικούς συσσωρευτές της δεύτερης, τέταρτης και πέμπτης ταχύτητας, καθώς και σωληνοειδείς βαλβίδες Α, Β, C, D και Ε.

Το υγρό εργασίας από τον ρυθμιστή, μέσω της βαλβίδας επιλογής εμβέλειας, εισέρχεται σε διάφορες βαλβίδες (ανάλογα με την περιοχή που περιλαμβάνεται). Το ρευστό εργασίας στις συνδέσεις της πρώτης, τρίτης και πέμπτης οδοντωτής τροχιάς έρχεται μέσω των αντίστοιχων σωλήνων τροφοδοσίας και στις συνδέσεις της δεύτερης και τέταρτης ταχύτητας από το εσωτερικό υδραυλικό κύκλωμα.

Μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων

Η μονάδα ελέγχου του κιβωτίου ταχυτήτων, βασισμένη σε σήματα από αισθητήρες και διακόπτες, ελέγχει την αλλαγή ταχυτήτων στέλνοντας σήματα ελέγχου στις βαλβίδες ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αλλαγής ταχυτήτων Α, Β, C, D και E και στις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ελέγχου πίεσης Α, Β και Γ.

Οι βαλβίδες ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αλλαγής ταχυτήτων ελέγχουν τις αντίστοιχες υδραυλικές βαλβίδες που ανοίγουν (κλείνουν) τις γραμμές στις συμπλέκτες ταχυτήτων.

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ελέγχου πίεσης ελέγχουν και διατηρούν την πίεση του ρευστού για να επιτρέπουν σωστές συνδέσεις.

Μηχανισμός κλειδώματος μετατροπέα ροπής

Ο μηχανισμός κλειδώματος μετατροπέα ροπής λειτουργεί όταν ο επιλογέας είναι στη θέση "D" με εμπλοκή δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ή πέμπτη ταχύτητα. Μαζί με τον υδραυλικό έλεγχο του μετατροπέα ροπής, παρέχεται επίσης μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, η οποία παρέχει την πιο ακριβή επιλογή της στιγμής ενεργοποίησης (κλειστής) λειτουργίας. Η μονάδα ελέγχου στέλνει ένα σήμα στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Ε, η οποία ανάβει (ή σβήνει) ανάλογα με το σήμα και τα χειριστήρια (ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί) μια υδραυλική βαλβίδα ασφάλισης που ανοίγει ή κλείνει τη ροή του ρευστού λειτουργίας για να κλειδώσει τον μετατροπέα ροπής .

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα A ελέγχει τη λειτουργία της βαλβίδας ελέγχου υδραυλικού συστήματος που εμποδίζει το μετατροπέα ροπής, ο οποίος ρυθμίζει την πίεση του εισερχόμενου ρευστού λειτουργίας.

Ο επιλογέας αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων έχει πέντε θέσεις: P (Park), R (Reverse), N (Ουδέτερο), D (Drive) και D3. Στη σειρά D, είναι δυνατές οι πρώτες έως πέμπτες μετατοπίσεις ταχύτητας σε αυτόματη λειτουργία ή σε χειροκίνητη λειτουργία αλλαγής ταχυτήτων (επιλογέας στη θέση M). Στην κλίμακα D3 επιτρέπονται μετατοπίσεις από την πρώτη σε τρίτη ταχύτητα.

Όταν επιλέγετε μια περιοχή, ένας συγκεκριμένος συνδυασμός στοιχείων ενεργοποιείται και λειτουργεί ..

Σειρά Κατάσταση στοιχείου
P (ΠΑΡΚΟ) Οι μπροστινοί τροχοί είναι κλειδωμένοι. Ο πείρος στάθμευσης κλειδώνει το γρανάζι γρανάζι που βρίσκεται στον άξονα εξόδου. Όλες οι συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες.
R (ΑΝΟΙΞΗ) Η πίσω όψη είναι ενεργοποιημένη. Ο συμπλέκτης οπισθοπορείας συνδέεται με τον άξονα εξόδου. Τέταρτος συμπλέκτης ταχυτήτων είναι ενεργοποιημένος.
Ν (NEUTRAL) Όλες οι συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες.
Δ (ΟΔΗΓΟΣ):
1 - 5 γρανάζια
Αυτόματος διακόπτης Το κύριο εύρος για κίνηση. Οι μετατοπίσεις από την πρώτη στην πέμπτη ταχύτητα συμβαίνουν αυτόματα ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου και τη θέση του γκαζιού. Κλείσιμο της κλειδαριάς του μετατροπέα ροπής είναι δυνατή στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ταχύτητα.
Χειροκίνητη (διαδοχική) εναλλαγή Οι αλλαγές εργαλείων γίνονται από τον οδηγό. Το κλείσιμο της κλειδαριάς του μετατροπέα ροπής είναι δυνατό στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ταχύτητα.
D3 (DRIVE): 1 - 3 γρανάζια Λειτουργία για την επίτευξη μέγιστης επιτάχυνσης. Οι μετατοπίσεις από την πρώτη σε τρίτη ταχύτητα συμβαίνουν αυτόματα ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου και τη θέση του γκαζιού. Κλείσιμο της κλειδαριάς μετατροπέα ροπής είναι δυνατή στη δεύτερη και τρίτη ταχύτητα.

Ζεύξεις και γρανάζια

Στο κιβώτιο ταχυτήτων, οι συμπλέκτες με μια υδραυλική κίνηση χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση (εκτός λειτουργίας) των γραναζιών. Με την αυξανόμενη πίεση στη σύζευξη, το πιστόνι αρχίζει να κινείται, πράγμα που οδηγεί στη συμπίεση των δίσκων τριβής και χάλυβα και στην παύση της σχετικής ολίσθησης τους. Έτσι, το γρανάζι μέσω του συμπλέκτη συνδέεται με τον άξονα, γεγονός που εξασφαλίζει την ενσωμάτωση του κιβωτίου ταχυτήτων. Ομοίως, όταν μειώνεται η πίεση στη σύζευξη, οι δίσκοι αποκλίνουν και το γρανάζι και ο άξονας αποσυνδέονται (η μετάδοση είναι απενεργοποιημένη).

Πρώτος συμπλέκτης ταχυτήτων

Ο πρώτος συμπλέκτης οδοντωτών τροχών βρίσκεται στον εμπρόσθιο άξονα και επιτρέπει την εμπλοκή της πρώτης ταχύτητας. Το ρευστό εργασίας στη σύζευξη τροφοδοτείται μέσω της γραμμής στον ενδιάμεσο άξονα.

Δεύτερος οδοντωτός συμπλέκτης

Ο δεύτερος συμπλέκτης οδοντωτών τροχών βρίσκεται στον εμπρόσθιο άξονα και επιτρέπει την εμπλοκή της δεύτερης ταχύτητας. Το ρευστό εργασίας τροφοδοτείται στη ζεύξη μέσω ενός εσωτερικού υδραυλικού κυκλώματος.

Τρίτος συμπλέκτης

Ο τρίτος οδοντωτός συμπλέκτης βρίσκεται στον εμπρόσθιο άξονα και επιτρέπει την εμπλοκή της τρίτης ταχύτητας. Ο συμπλέκτης είναι εγκατεστημένος σε σύνδεση με τον πρώτο συμπλέκτη ταχυτήτων. Το ρευστό εργασίας στη σύζευξη τροφοδοτείται μέσω της γραμμής στον ενδιάμεσο άξονα.

Τέταρτον συμπλέκτη ταχυτήτων

Ο συμπλέκτης τετάρτου ταχυτήτων βρίσκεται στον άξονα εισόδου και επιτρέπει την εμπλοκή της τέταρτης ταχύτητας. Ο συμπλέκτης είναι εγκατεστημένος στον σύνδεσμο με τον συμπλέκτη πέμπτου γραναζιού. Το ρευστό εργασίας στη σύζευξη τροφοδοτείται μέσω της γραμμής στον άξονα εισόδου.

Πέμπτο συμπλέκτη ταχύτητας

Ο συμπλέκτης πέμπτου γραναζιού βρίσκεται στον άξονα εισόδου και επιτρέπει την εμπλοκή της πέμπτης ταχύτητας. Ο συμπλέκτης είναι εγκατεστημένος σε σύνδεση με τον τετράτροχο συμπλέκτη. Το ρευστό εργασίας στη σύζευξη τροφοδοτείται μέσω της γραμμής στον άξονα εισόδου.

Λειτουργία συμπλέκτη και γραναζιών

  Άξονας εισόδου:
  - Το τέταρτο γρανάζι μετάδοσης συνδέεται (αποσυνδέεται) στον άξονα εισόδου με έναν τέταρτο συμπλέκτη.
  - Το πέμπτο γρανάζι μετάδοσης είναι συνδεδεμένο (αποσυνδεδεμένο) στον άξονα εισόδου με ένα πέμπτο συμπλέκτη.
  - Το γρανάζι κίνησης της όπισθεν είναι συνδεδεμένο (αποσυνδεδεμένο) με τον άξονα εισόδου με έναν τέταρτο συμπλέκτη.
  - Ψευδές γρανάζι τοποθετημένο στις ράγες του άξονα εισόδου και περιστρέφεται μαζί του συνεχώς.
  Άξονας εξόδου:
  - Ο κινητήριος μηχανισμός του κύριου κιβωτίου ταχυτήτων κατασκευάζεται ως μία μονάδα με τον άξονα εξόδου.
  - Τα κινητήρια γρανάζια του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και πέμπτου γραναζιού, καθώς και το γρανάζι του μηχανισμού στάθμευσης είναι τοποθετημένα στις ράγες του άξονα εισόδου και περιστρέφονται μαζί του συνεχώς.
  - Το τέταρτο γρανάζι και το πίσω γρανάζι περιστρέφονται ελεύθερα στον άξονα εξόδου. Ο συμπλέκτης όπισθεν κινείται και συνδέει το τέταρτο γρανάζι ή το γρανάζι με το διανομέα. Ο διανομέας είναι τοποθετημένος στις ράβδους του άξονα εξόδου, επιτρέποντας έτσι την συμπερίληψη μιας τέταρτης ή όπισθεν.
  Ενδιάμεσος άξονας:
  - Ο οδοντωτός τροχός της πρώτης ταχύτητας συνδέεται (αποσυνδέεται) με τον ενδιάμεσο άξονα με ένα συμπλέκτη της πρώτης ταχύτητας.
  - Το γρανάζι του δεύτερου γραναζιού συνδέεται (αποσυνδέεται) με τον άξονα αντίστασης από το συμπλέκτη της δεύτερης ταχύτητας.
  - Ο οδοντωτός τροχός της τρίτης ταχύτητας συνδέεται (αποσυνδέεται) με τον άξονα μετρητή μέσω συμπλέκτη της τρίτης ταχύτητας.
  - Ψευδές γρανάζι τοποθετημένο στις ράγες του ενδιάμεσου άξονα και περιστρέφεται μαζί του συνεχώς.

Ένας επιπλέον ψευδής εξοπλισμός παρέχει μετάδοση ισχύος από τον άξονα εισόδου στην ενδιάμεση. Η οπισθοπορεία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ενέργειας από τον άξονα εισόδου στην έξοδο και την αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής του άξονα εξόδου.

Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 2

Διακοπή μετάδοσης. 1 - άξονας εισόδου, 2 - ψεύτικο γρανάζι, 3 - τέταρτο γρανάζι, 4 - τέταρτο γρανάζι, 5 - πέμπτο γρανάζι, 6 - πέμπτο γρανάζι, 7 - μετατροπέας ροπής, 8 - υδραυλικός συμπλέκτης
μετασχηματιστής, πλάκα μετάδοσης 9 - μετατροπέα ροπής, 10 - κινητήριο γρανάζι του κύριου γραναζιού, 11 - οδοντωτό γρανάζι του πέμπτου γραναζιού, 12 - κινητήριο γρανάζι του δεύτερου γραναζιού,
13 - το κινούμενο γρανάζι της πρώτης ταχύτητας, 14 - ο συμπλέκτης της δεύτερης ταχύτητας, 15 - το κινούμενο γρανάζι της κύριας ταχύτητας, 16 - το διαφορικό, 17 - η ενδιάμεση ταχύτητα της δεύτερης ταχύτητας, 18 - περίπου-
ενδιάμεση ταχύτητα της πρώτης ταχύτητας, 19 - ο συμπλέκτης της πρώτης ταχύτητας, 20 - ο συμπλέκτης της τρίτης ταχύτητας, 21 - η ενδιάμεση ταχύτητα της τρίτης ταχύτητας, 22 - η πλαστή ταχύτητα-
ένας καθημερινός άξονας, 23 - ένας ενδιάμεσος άξονας, 24 - ένας αγώγιμος τροχός της τρίτης μεταφοράς, 25 - ένας αγωγός
Μάιος, όπισθεν, 26 ​​- τετράγωνο κινούμενο γρανάζι, 27 - όπισθεν συμπλέκτη, 28 - γρανάζια στάθμευσης, 29 - άξονας εξόδου,
30 - ο διανομέας αλλαγής ταχυτήτων, 31 - το ρελαντί του ενδιάμεσου άξονα, 32 - ο πρόσθετος άξονας στο ρελαντί 33 - το πρόσθετο ρελαντί,
34 - το μπροστινό γρανάζι του τέταρτου γραναζιού, 35 - πλαστό γρανάζι του άξονα εισόδου, 36 - περίπου-
όπισθεν.

Κατεύθυνση ροής ισχύος

Σε αυτή την περιοχή, όλες οι συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες. Η ισχύς δεν τροφοδοτείται στον άξονα εξόδου του κιβωτίου ταχυτήτων. Ο άξονας εξόδου είναι κλειδωμένος από τον πείρο στάθμευσης.

Η ισχύς μεταδίδεται από τον μετατροπέα ροπής στο ψεύτικο γρανάζι εισόδου, στη συνέχεια στον επιπρόσθετο ψεύτικο κιβώτιο και στη συνέχεια στον ενδιάμεσο κιβώτιο ταχυτήτων. Όλες οι συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες και η ισχύς δεν μεταδίδεται στον άξονα εξόδου.

1. Το υγρό εργασίας υπό πίεση τροφοδοτείται στον πρώτο συμπλέκτη γραναζιών και συμπιέζει τη συσκευασία του συμπλέκτη. Το γρανάζι της πρώτης ταχύτητας μέσω του συμπλέκτη συνδέεται με τον ενδιάμεσο άξονα.

2. Ο ψευδής οδοντωτός τροχός μέσω ενός επιπλέον ψευδούς γραναζιού κινεί το ψεύτικο γρανάζι του ενδιάμεσου άξονα (ενδιάμεσος άξονας).

3. Η ισχύς μεταδίδεται από τον ενδιάμεσο άξονα στην έξοδο μέσω του συμπλέκτη και των γραναζιών της πρώτης ταχύτητας.

4. Από τον άξονα εξόδου, η ισχύς μεταδίδεται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης του τελικού μηχανισμού κίνησης στο κινούμενο γρανάζι του τελικού μηχανισμού κίνησης.

Μεταφορά ισχύος

Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 3
Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 4

Κατεύθυνση ροής ισχύος (πρώτος εξοπλισμός).
1 - άξονας εισόδου,
2 - ένας οδοντωτός τροχός της πρώτης μεταφοράς,
3 - πλαστός άξονας εισόδου γραναζιού,
4 - επιπλέον πλαστά εργαλεία,
5 - πλαστά γρανάζια του άξονα εξόδου,
6 - πρώτο γρανάζι συμπλέκτη,
7 - ένας ενδιάμεσος οδοντωτός τροχός της πρώτης μεταφοράς,
8 - ένας τροχός μετάδοσης της κύριας μεταφοράς,
9 - ένα κορυφαίο γρανάζι της κύριας μεταφοράς.

1. Το υγρό εργασίας υπό πίεση τροφοδοτείται στον συμπλέκτη της δεύτερης ταχύτητας και συμπιέζει τη συσκευασία του συμπλέκτη. Η σχέση της δεύτερης ταχύτητας μέσω του συμπλέκτη συνδέεται με τον ενδιάμεσο άξονα.

2. Ο ψευδής οδοντωτός τροχός μέσω ενός επιπλέον ψευδούς γραναζιού κινεί το ψεύτικο γρανάζι του ενδιάμεσου άξονα (ενδιάμεσος άξονας).

3. Η ισχύς μεταδίδεται από τον ενδιάμεσο άξονα στην έξοδο μέσω του συμπλέκτη και των γραναζιών της δεύτερης ταχύτητας.

4. Από τον άξονα εξόδου, η ισχύς μεταδίδεται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης του τελικού μηχανισμού κίνησης στο κινούμενο γρανάζι του τελικού μηχανισμού κίνησης.

Μεταφορά ισχύος

Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 5
Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 6
Κατεύθυνση ροής ισχύος (δεύτερη ταχύτητα).
1 - δεύτερο γρανάζι,
2 - πλαστά γρανάζια του άξονα εισόδου,
3 - επιπλέον πλαστά εργαλεία,
4 - πλαστά εργαλεία του ενδιάμεσου άξονα,
5 - ένας ενδιάμεσος οδοντωτός τροχός της δεύτερης μεταφοράς,
6 - ένας τροχός μετάδοσης της κύριας μεταφοράς,
7 - δεύτερος συμπλέκτης γραναζιών,
8 - ένας κύριος οδοντωτός τροχός της κύριας μεταφοράς,
9 - άξονας εισόδου.

1. Το υγρό εργασίας υπό πίεση τροφοδοτείται στον συμπλέκτη τρίτου κιβωτίου και συμπιέζει τη συσκευασία του συμπλέκτη. Τρίτη ταχύτητα μέσω του συμπλέκτη που συνδέεται με τον αντίξοο άξονα.

2. Ο ψευδής οδοντωτός τροχός μέσω ενός επιπλέον ψευδούς γραναζιού κινεί το ψεύτικο γρανάζι του ενδιάμεσου άξονα (ενδιάμεσος άξονας).

3. Η μετάδοση ισχύος από τον ενδιάμεσο άξονα στην έξοδο πραγματοποιείται μέσω του συμπλέκτη και των γραναζιών της τρίτης ταχύτητας.

4. Από τον άξονα εξόδου, η ισχύς μεταδίδεται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης του τελικού μηχανισμού κίνησης στο κινούμενο γρανάζι του τελικού μηχανισμού κίνησης.

Μετάδοση ισχύος

Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 7
Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 8
Κατεύθυνση ροής ισχύος (τρίτη ταχύτητα).
1 - άξονας εισόδου,
2 - ένας τροχός μετάδοσης της τρίτης μεταφοράς,
3 - πλαστός άξονας εισόδου γραναζιού,
4 - επιπλέον πλαστά εργαλεία,
5 - πλαστά γρανάζια του άξονα εξόδου,
6 - ένας ενδιάμεσος οδοντωτός τροχός της τρίτης ταχύτητας,
7 - τρίτο γρανάζι συμπλέκτη,
8 - ένας τροχός μετάδοσης της κύριας μεταφοράς,
9 - ένα κορυφαίο γρανάζι της κύριας μεταφοράς.

1. Το ρευστό εργασίας υπό πίεση τροφοδοτείται στη σερβοβαλβίδα, η οποία κινεί τον συμπλέκτη οπισθοπορείας. Ο συμπλέκτης συνδέει την πέμπτη σχέση μετάδοσης με τον οδοντωτό τροχό. Η τέταρτη ταχύτητα συνδέεται πάντα με τον άξονα εξόδου όταν ο επιλογέας είναι στη θέση "D", "D3" ή "M".

2. Το υγρό εργασίας υπό πίεση τροφοδοτείται στον συμπλέκτη του τέταρτου γραναζιού και συμπιέζει τη συσκευασία του συμπλέκτη. Η τέταρτη ταχύτητα μέσω του συμπλέκτη συνδέεται με τον άξονα εισόδου.

3. Η ισχύς μεταδίδεται από τον άξονα εισόδου στην έξοδο μέσω του συμπλέκτη και των γραναζιών του τέταρτου γραναζιού.

4. Από τον άξονα εξόδου, η ισχύς μεταδίδεται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης του τελικού μηχανισμού κίνησης στο κινούμενο γρανάζι του τελικού μηχανισμού κίνησης.

Μεταφορά ισχύος

Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 9
Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 10
Κατεύθυνση ροής ισχύος (τέταρτη ταχύτητα).
1 - άξονας εισόδου,
2 - τέταρτος συμπλέκτης γραναζιών,
3 - ένα κορυφαίο γρανάζι της τέταρτης μεταφοράς,
4 - ένα κέντρο συμπερίληψης της μεταφοράς μιας υποστήριξης,
5 - τέταρτο γρανάζι,
6 - ένας τροχός μετάδοσης της κύριας μεταφοράς,
7 - ένα κορυφαίο γρανάζι της κύριας μεταφοράς.

1. Το υγρό εργασίας υπό πίεση τροφοδοτείται στον συμπλέκτη πέμπτου γραναζιού και συμπιέζει τη συσκευασία του συμπλέκτη. Η ταχύτητα της πέμπτης ταχύτητας μέσω του συμπλέκτη συνδέεται με τον άξονα εισόδου.

2. Η ισχύς μεταδίδεται από τον άξονα εισόδου στην έξοδο μέσω του συμπλέκτη και των γραναζιών του πέμπτου γραναζιού.

3. Από τον άξονα εξόδου, η ισχύς μεταδίδεται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης του τελικού μηχανισμού κίνησης στο κινούμενο γρανάζι του τελικού μηχανισμού κίνησης.

Μεταφορά ισχύος

Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 11
Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 12
Κατεύθυνση ροής ισχύος (πέμπτη ταχύτητα).
1 - άξονας εισόδου,
2 - πέμπτο γρανάζι γραναζιών,
3 - πέμπτος συμπλέκτης γραναζιών,
4 - πέμπτο γρανάζι,
5 - ένας τροχός μετάδοσης της κύριας μεταφοράς,
6 - ένα κορυφαίο γρανάζι της κύριας μεταφοράς.

1. Υδραυλικό υγρό υπό πίεση τροφοδοτείται στη σερβοβαλβίδα, η οποία κινεί τον συμπλέκτη οπισθοπορείας. Ένας συμπλέκτης συνδέει την οπισθοπορεία με την πλήμνη στροφής. Το όπισθεν είναι πάντα συνδεδεμένο με τον άξονα εξόδου όταν ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση "R".

2. Το υγρό εργασίας υπό πίεση τροφοδοτείται στον συμπλέκτη του τέταρτου γραναζιού και συμπιέζει τη συσκευασία του συμπλέκτη. Η τέταρτη ταχύτητα μέσω του συμπλέκτη συνδέεται με τον άξονα εισόδου.

3. Η ισχύς μεταδίδεται από τον άξονα εισόδου στην έξοδο μέσω ενός συμπλέκτη, ενός οπισθοπορείας, ενός ψεύτικου οπισθοπορείας και ενός οπισθοπορείας.

4. Από τον άξονα εξόδου, η ισχύς μεταδίδεται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης του τελικού μηχανισμού κίνησης στο κινούμενο γρανάζι του τελικού μηχανισμού κίνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 13

  Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

  Χωρίς λέξη-κλειδί Συνεχίζουμε την ιστορία σχετικά με το αυτόματο κιβώτιο MRPA. Το πρώτο μέρος του άρθρου μίλησε για τη μηχανική δομή αυτού του ...

 • Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 14

  Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - υδραυλικό μέρος

  Χωρίς λέξη-κλειδί Συνέχιση της ιστορίας του κιβωτίου ταχυτήτων MRPA της Honda. Στο τελευταίο μέρος του άρθρου θα μιλήσουμε για τη συσκευή του υδραυλικού τμήματος του…

 • Αυτόματο κιβώτιο Honda (MRPA) - μηχανικό 15

  Πώς να γλιστρήσει σε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων; Οδήγηση ενός αυτοκινήτου - Μια ποικιλία από συμβουλές για τους αυτοκινητιστές - Όλα για ένα αυτοκίνητο στην Αγία Πετρούπολη

  Πώς να γλιστρήσει σε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων; 1. Αφήστε το κιβώτιο να κρυώσει σε περίπτωση μακράς διόδου Οι κύριες πηγές θερμότητας στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι ...

 • Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων - Αγορά ενός αυτοκινήτου - Μια ποικιλία συμβουλών για τους αυτοκινητιστές - Όλα για ένα αυτοκίνητο στην Αγία Πετρούπολη

  Χωρίς λέξη-κλειδί Ακολουθήστε μας στα social network home Συμβουλές για τους αυτοκινητιστές Αγορά αυτοκινήτου Τώρα οι αυτοκινητοβιομηχανίες εγκαθιστούν όλο και περισσότερο τα αυτόματα κιβώτια ...

Πληροφορίες 1

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

© Copyright Carscanners. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
σφάλμα

Απολαύστε αυτό το blog; Παρακαλώ διαδώστε τη λέξη :)