Οι καλύτερες λύσεις διαγνωστικών καρτών
 • Γρήγορη αποστολή και
  Πληροφοριες Αποστολης
 • Υψηλότερη ποιότητα
  Πρότυπο & ασφάλεια
 • 100% Ικανοποίηση
  Εγγυημένα
 • Καλύτερη τιμή για
  τα χρήματά σου
 • Εξαιρετικός πελάτης
  Υπηρεσία

Hino (Toyota) S05C-TB

Hino (Toyota) S05C-TB 1
1

Χωρίς λέξη κλειδί

Κοινό σιδηροδρομικό σύστημα σε κινητήρα S05C-TB

Το σύστημα ελέγχου μπορεί να χωριστεί σε τρία συμβατικά μέρη: αισθητήρες, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (υπολογιστή) και ενεργοποιητές.
Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου χρησιμοποιεί σήματα από τους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στον κινητήρα και στο κιβώτιο ταχυτήτων για τον υπολογισμό του χρόνου (στιγμής) παροχής ρεύματος και της διάρκειας παροχής ισχύος στη σωληνοειδή βαλβίδα του ακροφυσίου.

Hino (Toyota) S05C-TB 2


Περιγραφή του συστήματος «Common Rail»

Το σύστημα Common Rail αποτελείται από μια αντλία καυσίμου, μια πολλαπλή καυσίμου, ακροφύσια, μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου που ελέγχει όλα αυτά τα μέρη και διάφορους αισθητήρες.
Η αντλία καυσίμου παρέχει καύσιμο υψηλής πίεσης στην πολλαπλή καυσίμου. Η πίεση καυσίμου ρυθμίζεται από τον ρυθμό ροής προς την πολλαπλή καυσίμου. Ο ρυθμός ροής ελέγχεται με την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της βαλβίδας παράκαμψης, η οποία ελέγχεται από σήματα από την ηλεκτρονική μονάδα.
Η πολλαπλή καυσίμου λαμβάνει καύσιμο κάτω από την πίεση που παράγεται από την αντλία καυσίμου και την κατανέμει μεταξύ των κυλίνδρων του κινητήρα. Η πίεση καυσίμου ανιχνεύεται από αισθητήρα πίεσης εγκατεστημένο στην πολλαπλή καυσίμου. Η ανατροφοδότηση ρυθμίζεται έτσι ώστε η πραγματική πίεση να συμβαδίζει με την υπολογισμένη τιμή σύμφωνα με την ταχύτητα του στροφαλοφόρου άξονα και το φορτίο του κινητήρα.
Το καύσιμο υπό πίεση από την πολλαπλή καυσίμου μέσω των σωλήνων καυσίμου εισέρχεται στα ακροφύσια.
Τα ακροφύσια ελέγχουν το μέγεθος της κυκλικής τροφοδοσίας και τη γωνία προώθησης της έγχυσης ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη βαλβίδα ελέγχου. Όταν εφαρμόζεται τάση στην περιέλιξη της βαλβίδας, το καύσιμο ρέει έξω από το θάλαμο ελέγχου μέσω του ακροφυσίου, η βελόνα του ψεκαστήρα ανεβαίνει και αρχίζει η έγχυση. Όταν η παροχή τάσης στην περιέλιξη της βαλβίδας διακόπτεται, η πίεση καυσίμου στο θάλαμο ελέγχου αυξάνεται, η βελόνα κινείται προς τα κάτω και η έγχυση τελειώνει.
Η γωνία προώθησης της έγχυσης ελέγχεται από τη στιγμή (ώρα) τροφοδοσίας τάσης στην περιέλιξη της βαλβίδας ελέγχου και ο κυκλικός ρυθμός τροφοδοσίας ελέγχεται από τη διάρκεια της παροχής τάσης στην περιέλιξη της βαλβίδας.

Hino (Toyota) S05C-TB 3

Λειτουργία του συστήματος «Common Rail»

Περιγραφή της αντλίας καυσίμου
Η αντλία καυσίμου έχει σύστημα παραγωγής καυσίμου υψηλής πίεσης παρόμοιο με τις συμβατικές αντλίες καυσίμου σε σειρά και είναι εξοπλισμένο με βαλβίδα υπερχείλισης που ελέγχει την ποσότητα καυσίμου που παραδίδεται σε κάθε τμήμα.
Ο αριθμός των τμημάτων της αντλίας καυσίμου είναι ο μισός αριθμός των κυλίνδρων του κινητήρα που οφείλεται σε δύο έκκεντρα. Η ποσότητα τροφοδοσίας στην πολλαπλή καυσίμου είναι η ίδια για όλα τα μπεκ ψεκασμού, πράγμα που εξασφαλίζει την ίδια και σταθερή πίεση στην πολλαπλή καυσίμου.

Hino (Toyota) S05C-TB 4

A. Όταν το έμβολο μετακινείται προς τα κάτω, η βαλβίδα παράκαμψης ανοίγει και το καύσιμο αντλείται στην κοιλότητα του υπερθερμαντήρα υπό χαμηλή πίεση μέσω της βαλβίδας παράκαμψης.
ΣΕ. Ακόμη και όταν το έμβολο ανεβαίνει, το καύσιμο επιστρέφει μέσω της βαλβίδας παράκαμψης χωρίς αύξηση της πίεσης ενώ η βαλβίδα είναι ανοιχτή (χωρίς ενεργοποίηση του πηνίου βαλβίδας).
ΑΠΟ. Όταν εφαρμόζεται τάση στην περιέλιξη της βαλβίδας, η βαλβίδα κλείνει την κατάλληλη στιγμή για την απαιτούμενη ποσότητα παροχής και η πίεση καυσίμου στο θάλαμο του εμβόλου αυξάνεται. Έτσι, το καύσιμο εισέρχεται μέσω της βαλβίδας εκτόνωσης (βαλβίδα ελέγχου) στην πολλαπλή καυσίμου. Με άλλα λόγια, η διαδρομή του εμβόλου μετά το κλείσιμο της βαλβίδας παράκαμψης καθορίζει τον ρυθμό ροής και μεταβάλλοντας τη διάρκεια κλεισίματος της βαλβίδας παράκαμψης (προκαταρκτική διαδρομή), ο ρυθμός ροής μπορεί να αλλάξει και η πίεση στην πολλαπλή καυσίμου να μπορεί να ρυθμιστεί .
ΕΝΑ' Όταν το έμβολο φτάσει στη μέγιστη ανύψωσή του, αρχίζει να κινείται προς τα κάτω και η πίεση στην κοιλότητα υπερ-εμβολέα αρχίζει να πέφτει. Αυτή τη στιγμή, η βαλβίδα εκκένωσης κλείνει και η τροφοδοσία καυσίμου σταματάει. Μόλις διακοπεί η τροφοδοσία τάσης στην περιέλιξη της βαλβίδας παράκαμψης, η βαλβίδα ανοίγει και το καύσιμο εισέρχεται στο θάλαμο του εμβόλου υπό χαμηλή πίεση.

Hino (Toyota) S05C-TB 5

Το σχέδιο της αντλίας καυσίμου

Hino (Toyota) S05C-TB 6

Η βαλβίδα παράκαμψης ρυθμίζει την ποσότητα καυσίμου που τροφοδοτείται από την αντλία καυσίμου σύμφωνα με την πίεση μέσα
πολλαπλών καυσίμων. Ο ρυθμός ροής από την αντλία καυσίμου στην πολλαπλή καυσίμου καθορίζεται από τη διάρκεια της παροχής τάσης στη σωληνοειδή βαλβίδα.

Πολλαπλασιαστή καυσίμου, περιοριστής πίεσης, αποσβεστήρες
Η πολλαπλή καυσίμου χρησιμεύει για τη διανομή υψηλής πίεσης στα ακροφύσια του κάθε κυλίνδρου. Ένας αισθητήρας πίεσης, ένας περιοριστής πίεσης και ένας αποσβεστήρας τοποθετούνται στην πολλαπλή καυσίμου.
Ο περιοριστής πίεσης ανοίγει με υψηλή πίεση και σας επιτρέπει να το επαναφέρετε σε προκαθορισμένη τιμή. Όταν η πίεση στην πολλαπλή καυσίμου υπερβαίνει τα 171 MPa, η βαλβίδα περιορισμού ανοίγει και η πίεση ανακουφίζεται από 35 MPa, τότε η βαλβίδα περιορισμού κλείνει και η πίεση διατηρείται σε αυτό το επίπεδο.

Hino (Toyota) S05C-TB 7

Πρόγραμμα λειτουργίας αμμοβολής

Οι αποσβεστήρες εγκαθίστανται στην είσοδο στους σωλήνες υψηλής πίεσης που συνδέουν την πολλαπλή καυσίμου και τον εγχυτήρα. Οι αποσβεστήρες χρησιμοποιούνται για να μειώσουν την παλμική πίεση της καυσίμου στο σωλήνα καυσίμου και την παροχή καυσίμου υπό σταθερή πίεση στο ακροφύσιο. Παρέχουν επίσης αποκοπή καυσίμου (κανάλι καυσίμου) σε περίπτωση υπερβολικής πίεσης για την αποφυγή ανώμαλης ροής καυσίμου.
Ο αμορτισέρ λειτουργεί ως εξής: για παράδειγμα, στην περίπτωση υψηλής πίεσης, το έμβολο του αποσβεστήρα κινείται προς τα δεξιά και φθάνει στο κάθισμα, κλείνοντας έτσι τη γραμμή καυσίμου στο ακροφύσιο.

Hino (Toyota) S05C-TB 8

Στόμιο
Η λειτουργία του ακροφυσίου είναι η έγχυση καυσίμου υπό υψηλή πίεση στην πολλαπλή καυσίμου, σύμφωνα με το σήμα της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου που αντιστοιχεί στη γωνία προώθησης της έγχυσης, το μέγεθος της κυκλικής τροφοδοσίας, την ταχύτητα έγχυσης. Το διάγραμμα ακροφυσίων παρουσιάζεται στο σχήμα:

Hino (Toyota) S05C-TB 9

Κύκλωμα ακροφυσίων. 1 - ECU, 2 - αισθητήρας πίεσης καυσίμου, 3 - βαλβίδα ελέγχου, 4 - αποστράγγιση, 5 - συλλέκτης καυσίμου, 6 - ακροφύσιο "τροφοδοσίας", 7 - ακροφύσιο του θαλάμου ελέγχου, 8 - θάλαμος ελέγχου, 9 - έμβολο, 10 - πιστόλι ψεκασμού, 11 - βελόνα, θάλαμος ψεκασμού 12, αντλία καυσίμου 13, βαλβίδα παράκαμψης 14.

Λειτουργία ακροφυσίων

Το ακροφύσιο είναι κλειστό
Με το ακροφύσιο κλειστό, δεν παρέχεται ηλεκτρική ισχύς στη βαλβίδα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Η βελόνα βαλβίδας πιέζεται κάτω από τη δράση ελατηρίου και υδραυλικής πίεσης και η έδρα βαλβίδας είναι κλειστή. Ενώ το καύσιμο από την πολλαπλή καυσίμου εισέρχεται στο θάλαμο ελέγχου, το ακροφύσιο είναι κλειστό και δεν υπάρχει ένεση.

Ανοίγει το ακροφύσιο
Όταν εφαρμόζεται τάση στο πηνίο της βαλβίδας ελέγχου, η βελόνα βαλβίδας ανεβαίνει και το κάθισμα της βαλβίδας ανοίγει. Ως αποτέλεσμα, το καύσιμο ρέει έξω από το θάλαμο ελέγχου μέσω του ακροφυσίου και η πίεση στο θάλαμο μειώνεται, έτσι ώστε η βελόνα του ακροφυσίου να ανέβει και να αρχίσει η έγχυση. Η κατανάλωση καυσίμου μέσω του ακροφυσίου επηρεάζει την ταχύτητα έγχυσης, αυξάνοντας σταδιακά. Με συνεχή παροχή τάσης στο πηνίο της βαλβίδας, μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη ταχύτητα έγχυσης.

κλείνει Ακροφύσιο (τέλος της έγχυσης)
Όταν η τροφοδοσία τάσης στην περιέλιξη της βαλβίδας διακόπτεται, η βελόνα της βαλβίδας κλείνει την έδρα βαλβίδας κάτω από τη δράση ελατηρίου και υδραυλικής πίεσης. Αυτή τη στιγμή, το καύσιμο από την πολλαπλή καυσίμου εισέρχεται στο θάλαμο ελέγχου, η βελόνα του ακροφυσίου χαμηλώνει αμέσως και η έγχυση σταματά.

Hino (Toyota) S05C-TB 10

Λειτουργία ακροφυσίων.
1 - ελατήριο βαλβίδας, 2 - ECU, 3 - βαλβίδα ελέγχου, 4 - βελόνα βαλβίδας, 5 - κάθισμα βαλβίδας, 6 - ακροφύσιο θαλάμου ελέγχου, 7 - θάλαμος ελέγχου, 8 - έμβολο, 9 - πολλαπλή καυσίμου, 10 - jet .

Μια περιγραφή των διαδικασιών επισκευής, διάγνωσης και συντήρησης αυτού του κινητήρα βρίσκεται στο βιβλίο «HINO κινητήρες J05C, S05C, S05C-B, S05C-TA, S05C-TB, S05D»

Κινητήρες HINO
J05C J05C-TD J08C (ΤΡ / ΤΚ)
S05C S05C-B S05C (ΤΑ / ΤΒ) S05D

Διαγνωστικά. Επισκευές. Συντήρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Hino (Toyota) S05C-TB 11

  Κινητήρας Toyota 1CD-FTV - επισκόπηση (common rail)

  Χωρίς λέξη-κλειδί 2.1. Σύστημα καυσίμου Το Toyota χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το σύστημα Common Rail σε κινητήρα 1CD-FTV. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό σύστημα ντίζελ με διανομή ...

 • Hino (Toyota) S05C-TB 12

  Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγής Καυσίμων Toyota Inline

  Χωρίς λέξη-κλειδί Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ντίζελ επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών τοξικών συστατικών με καυσαέρια (OG), βελτιώνοντας…

 • Hino (Toyota) S05C-TB 13

  Toyota D-4 - σύστημα άμεσου ψεκασμού

  Χωρίς λέξη-κλειδί Το σύστημα άμεσου ψεκασμού Toyota D-4 έπρεπε να δω τον πρώτο κινητήρα 3S-FSE σε επισκευή στις αρχές του 2001. Ήταν ένα Toyota Vista. Άλλαξα το…

 • Hino (Toyota) S05C-TB 14

  Toyota EVAP Evolution

  Χωρίς λέξη-κλειδί Όπως διδάσκει η θεωρία, περίπου το 20% των εκπομπών υδρογονανθράκων (CH) από αυτοκίνητα προέρχονται από την εξάτμιση των καυσίμων. Το σύστημα παγίδευσης…

Πληροφορίες 1

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

© Copyright Carscanners. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
σφάλμα

Απολαύστε αυτό το blog; Παρακαλώ διαδώστε τη λέξη :)